19
nov
FRB Talks: Klædt på til klimaforandringerne
14:00 to 16:00
19-11-19

Tilmeld dig her

Hvordan skaber vi en klimarobust by? Hvordan kan vi tilpasse byen, så oversvømmelse, tørke og hedebølger volder så lidt skade som muligt? Og kan vi samtidig gøre byen endnu mere attraktiv at bo i?

Klimaforandringerne er vor tids måske største udfordring. Der skal skæres massivt ned på udledningen af drivhusgasser, hvis målet om højst 1,5 graders temperaturstigning skal nås. Samtidig bliver klimaet mere og mere ekstremt, og vi er derfor nødt til at tilpasse vores byer det nye klima – og det vil kræve solide investeringer.

Til dette foredrag dykker vi ned i, hvordan vi kan bruge disse investeringer på en smart måde. Kan vi udnytte klimaudfordringen til at fremme byens innovationskraft, evne til samarbejde og lade investeringerne skabe merværdi? Kan vi med andre ord vende skybrud til nybrud? Kom med og hør en række forslag og eksempler på klimaløsninger, som er baseret på danske og internationale erfaringer og nye ideer.

Om Marina Bergen Jensen og Ole Fryd

Marina Bergen Jensen er professor i klimatilpasning på Københavns Universitet og sidder til dagligt på Rolighedsvej 23 på Frederiksberg. Marinas forskning handler primært om at udvikle og dokumentere natur-baserede løsninger til klimatilpasning, miljøbeskyttelse og fremme af biodiversitet i byerne. Hun har initieret og ledet en række store, nationale innovationsprojekter, og arbejder med forskning og udvikling i byer som Addis Ababa og Beijing – og på Frederiksberg.

Ole Fryd er underviser og forsker inden for byplanlægning og landskabsarkitektur med særligt fokus på byens vand og byens grønne områder. Ole arbejder primært med klimatilpasning og bæredygtig byudvikling.

Loading map