25
sep
FRB Talks: På arbejde med stress og skam
14:00 to 16:00
25-09-19

Tilmeld dig her

Hvad ligger der bag stressreaktioner? Og hvordan kan man forebygge stress på arbejdspladsen?

”Stress” fylder på danske arbejdspladser. For at finde nye måder at forebygge stressrelaterede sygemeldinger, har Ph.d. Pernille Steen Pedersen forsket i, hvad der ligger bag stressreaktioner.

Til dette foredrag kan du høre Pernille fortælle om sin opdagelse af, hvordan følelsen af skam er dukket op som et centralt fænomen i forbindelse med stress. Du kan blive klogere på den banebrydende forskning, som peger mod nye, fælles løsninger på stressproblematikken, hvor både ledere og medarbejdere får et ansvar.

Om Pernille Steen Pedersen
Pernille Steen Pedersen har en Ph.D i ledelse og er ansat som post.doc på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS. Hun forsker bl.a. i, hvordan ledelse kan gribe forebyggende ind ift. stress og udgav i 2016 den forskningsbaserede bog ”Slip stress ud af skammekrogen”. Forud for sin afhandling arbejdede Pernille 10 år i Beskæftigelsesministeriet, hvorfra hun har indgående viden om indsatser mod sygefravær.

Loading map