Forskning, viden og talent

Forskning, viden og talent

Frederiksberg Science City er en vidensby med mange forsknings-, videns- og talentmiljøer. Her kan du få et overblik over det forskning, viden og talent, der arbejdes med i Frederiksberg Science City. Du kan også finde information, om hvem du kan kontakte, hvis du ønsker at samarbejde eller vil vide mere om miljøerne.

Forsknings-, videns- og talentmiljøer i Frederiksberg Science City

Copenhagen Business School – CBS

CBS er et internationalt erhvervsuniversitet. Det betyder, at CBS’ forskning dækker fagligt bredere end klassiske business schools. Den faglige bredde afspejler et samfundsmæssigt behov for at kunne anskue forretningsmæssige problemstillinger fra mange vinkler for at kunne forstå og handle på dem.

CBS rummer førende forskning indenfor:

 • Forskelligartet, praktisk og vidensbaseret iværksætteri (CSE)
 • Komplekse, sociale og økonomiske udfordringer (BiS)
 • Krydsfeltet mellem socioøkonomisk styring og ansvarlig virksomhedsledelse (GRB)
 • Finansielle friktioner og finanskriser (FRIC)
 • Ansvarlig ledelse (PRME)

Om CSE 

Om BiS 

Om GRB 

Om FRIC 

Om PRME 

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium – DKDM

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er Danmarks ældste og største konservatorium for klassisk musik og står for det højeste internationale niveau og måler sig og samarbejder med en række af de bedste konservatorier i verden. DKDM udbyder de højeste uddannelser inden for musik og musikpædagogik med sigte på beskæftigelse som bl.a. musiker, organist, komponist, musiklærer, tonemester, operasanger og dirigent. 

DKDM’s vidensgrundlag:

 • Kunst og læring
 • Performance psykologi
 • Musik og teknologi
 • Udøvende og skabende praksis (koncerter, festivaler, cd-indspilninger)
 • Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (artistic research)
 • Pædagogisk udviklingsvirksomhed

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – SCIENCE

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE – er Danmarks største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution. SCIENCE udfører forskning inden en meget bred vifte af forskningsfelter, der spænder fra de klassiske naturvidenskabelige områder over life-science til fødevare- og ernæringsvidenskab og ressourceøkonomi.

På Frederiksberg rummer SCIENCE internationalt førende forskning inden for bl.a.

 • Fødevarer, fermentering og fødevareprocesteknologi
 • Landskabsarkitektur
 • Byplanlægning og urbanisering
 • Ernæring og fedme
 • Plante- og miljøvidenskab
 • Ressourceøkonomi inden for landbrug
 • Skovbrug og fødevarer

Om SCIENCEs forskning

Om SCIENCEs uddannelser

Om SCIENCEs eksterne samarbejde

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – SUND

Veterinærskolen på Frederiksberg er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SUND. Veterinæruddannelsen driver Danmarks eneste dyrlægeuddannelse og rangerer blandt de 10 bedste i verden og sikrer dygtige kandidater, der arbejder med dyresundhed og dyrevelfærd, fødevaresikkerhed.

SUND på Frederiksberg udfører topforskning indenfor:

 • Dyresundhed og dyrevelfærd
 • Nye strategier for bekæmpelse af infektioner og forebyggelse af antibiotikaresistens
 • Eksperimentelle dyremodeller
 • Fødevaresikkerhed
 • Familiedyrs sundhed til gavn for dyr og mennesker

Om Veterinærskolen

Læs mere om styrkerne i Frederiksberg Science City’s vidensmiljøer

Greater Copenhagen: Udvikling af vidensmiljøer

Kortlægning og analyse af udviklingsmuligheder omkring vidensmiljøerne i Copenhagen Science City, Frederiksberg Science City og Lyngby-Taarbæk Vidensby i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer samt vidensvirksmheder, der ønsker at placere sig i forskningstunge miljøer.

Læs hele rapporten her

Se alle bilag fra rappporten her

Analyse af Greater Copenhagens forskningsstyrker

Analysen identificerer Greater Copenhagens forskningsstyrker i et investeringsfremmeperspektiv. Fælles for styrkepositionerne er at de kombinerer forskning i verdensklasse med en række andre værditilbud, der kan være medvirkende til at tiltrække udenlandske FoU-investeringer til regionen – fx stærk forskningsinfrastruktur, en solid talentmasse og et udbygget erhvervssamarbejde.

Læs hele rapporten her