Greater Copenhagen Science Cities

Greater Copenhagen Science Cities

Frederiksberg Science City er én ud af fire vidensbyer i Greater Copenhagen. I Greater Copenhagen er der en stærk koncentration af forskning- og uddannelsesinstitutioner, som spiller en markant rolle i Øresundsregionens styrkepositioner for vækst og udvikling. Her kan du læse om Greater Copenhagen og de øvrige vidensbyer.

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige, som står sammen om at fremme væksten i området.

Besøg Greater Copenhagen

Vidensbyerne

Copenhagen Science City

Copenhagen Science City er et partnerskab som arbejder på at udnytte Københavns unikke ressourcer inden for medicin, sundhed og naturvidenskab til at skabe et stærkt videns- og innovationssamfund.

Besøg Copenhagen Science City

Lyngby-Taarbæk Vidensby

Lyngby-Taarbæk Vidensby er en privat medlemsforening med mere end 70 private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommune og boligorganisationer. Visionen er at udvikle Lyngby-Taarbæk til en af Europas førende videns- og universitetsbyer med de bedste vilkår for uddannelse, forskning, erhverv og entreprenørskab.

Besøg Lyngby-Taarbæk Vidensby

Ørestad Innovation City Copenhagen

Ørestad Innovation City Copenhagen er en privat medlemsforening, som ønsker at tiltrække og stimulere erhvervs- og vidensudviklingen i Ørestad. Visionen er, at Ørestad skal være det stærkeste knudepunkt for innovation, viden og kreativitet i Greater Copenhagen.

Besøg ØICC

Frederiksberg Science City

Frederiksberg Science City er et udviklingsfællesskab etableret af KU SCIENCE, KU SUND, CBS, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Frederiksberg Kommune. Omdrejningspunkterne for Frederiksberg Science City er de store campusområder for Københavns Universitet på Frederiksberg og CBS samt området ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Om FSC