Hvad er FSC?

Om Frederiksberg Science City

Frederiksberg Science City er et udviklingsfællesskab etableret af KU SCIENCE, KU SUND, CBS, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Frederiksberg Kommune.

Omdrejningspunkterne for Frederiksberg Science City er de store campusområder for Københavns Universitet på Frederiksberg og CBS samt området ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Frederiksberg Science City skal udvikle styrkepositionerne for det samlede vidensmiljø på Frederiksberg og skal derfor opfattes som en sammenhængende klynge af forsknings- og uddannelsesinstitutioner, mindre- og mellemstore vidensvirksomheder og starts ups, Frederiksberg Kommune og andre relevante aktører.

Frederiksberg Science City har derfor fokus på interaktionen mellem byens aktører og udviklingen af campusområderne som endnu mere byintegrerede uddannelsesmiljøer – og dermed udnytte campusområderne som en unik styrkeposition i byudviklingen på Frederiksberg.

Frederiksberg Science City er én ud af fire vidensbyer i Greater Copenhagen, hvor der er en stærk koncentration af forskning- og uddannelsesinstitutioner, som spiller en markant rolle i Øresundsregionens styrkepositioner for vækst og udvikling.

De øvrige vidensbyer og søsterorganisationer til Frederiksberg Science City er Copenhagen Science City, Ørestad Innovation City Copenhagen og Lyngby-Taarbæk City of Knowledge & Urban Development.

De fire vidensbyer betegnes som Greater Copenhagen Science Cities og udgør det  lokale vidensby-niveau under Greater Copenhagen.

Vores formål

Det grundlæggende formål for Frederiksberg Science City er at knytte partnerkredsen og relaterede aktører tættere sammen på en række indsatsområder relateret til forskning, uddannelse, erhvervsudvikling og udviklingen af Frederiksberg som en vidensby med lokalt byintegrerede campusområder og uddannelsesmiljøer.

Afledte konkrete samarbejder, synergier og gensidig udvikling skal medvirke til at udvikle Greater Copenhagen til en grøn og innovativ metropol med høj vækst, beskæftigelse og livskvalitet på mindst samme niveau som sammenlignelige metropoler i Europa.